لوگو

درباره ما محاسبات دانلود ها آموزش صفحه نخستبرای آموزش نحوه تعریف موسسه جدید و آغاز بکار با برنامه اینجا را کلیک کنید


تنظيمات اوليه برنامه حسابداري

تعريف سرفصلهاي كل

براي تعريف سرفصلهاي كل به قسمت حسابداري  رفته و منوي تنظيم سرفصل كل را انتخاب نمائيد.جدولي را در مقابل خود ملاحظه خواهيد نمود. .  هر سرفصل كل داراي يك سري سرفصل معين ميباشد كه كدهاي اين سرفصلها را نيز در ستونهاي مقابل هر سرفصل كل وارد خواهيد نمود . سعي كنيد كه تعداد كدهاي مجاز براي هر سرفصل زياد باشد تا بعداٌ امكان مانور براي تعيين كدهاي  معين داشته باشيد.براي اين منظور بهتر است دو رقم اول كد حساب را براي تعيين كد كل مشخص نمائيد. براي ايجاد سرفصل كل جديد علاوه بر سرفصلهاي موجود به انتهاي ليست رفته و در جاي خالي ليست جديد را وارد كنيد. پس از انجام تغييرات لازم با زدن كليد F10 ميتوانيد تغييرات خود را براي هميشه ثبت كنيد . چنانچه در اين مرحله از اعمال تغييرات جديد منصرف شده ايد و ميخواهيد سرفصلهاي قبلي را داشته باشيد ميتوانيد با زدن كليد Esc بدون ثبت تغييرات جديد از برنامه خارج شويد.


تعريف سرفصلهاي معين

با انتخاب قسمت ايجاد سرفصل معين  ميتوانيد براي هريك از سرفصلهاي كل تعريف شده (در محدوده كدهاي مجاز ) سر فصل معين تعريف نمائيد.پس از انتخاب سر فصل كل مورد نظر برنامه قدري مكث نموده و سپس كد جديدي را به شما پيشنهاد مينمايد . شما ميتوانيد با اين كد جديد سرفصل  معين جديدي را تعريف نمائيد و يا خود كد ديگري را به دستگاه بدهيد . دقت نمائيد كه كد شما بايد در محدوده كدهاي مجاز براي سرفصل كل انتخابي شما تعريف شده باشد. در صورتي كه اين كد در محدوده تعريف شده نباشد برنامه ليستي از كدهاي قبلاٌ تعريف شده را به شما خواهد داد كه با زدن كليدهاي جهت نما يكي از آنها را انتخاب نموده و بر روي صفحه مي آوريد . هنگام ورود اطلاعات مربوط به هر سرفصل دقت نمائيد كه اولين مشخصه داده شده (رديف اول) مبناي اصلي براي مرتب كردن نام سرفصلهاي معين قرار خواهد گرفت . في المثل براي تعريف كد براي جاري اشخاص مشخصه رديف اول نام خانوادگي خواهد بود كه مبناي همه جستجوها براي سرفصل مورد نظر ميباشد . همچنين هنگام تعريف كد براي بانكها مشخصه رديف اول شماره حساب جاري ميباشد . شما ميتوانيد با اين برنامه  مشخصات كدهاي  تعريف شده را بعداٌ نيز تغيير دهيد.


افتتاح دفتر معين

براي آغاز به كار لازم است مانده حسابهاي معين را در دفتر معين وارد كرده و اگر از سيستم تركيبي استفاده ميكنيد موجودي انبار را نيز در همان تاريخ وارد نمائيد. براي افتتاح دفتر معين از منوامكانات ويژه  برنامه افتتاح دفتر معين را انتخاب نمائيد. برنامه از شما تاريخ شروع بكار را خواهد پرسيد كه تاريخ روزي را كه مانده حسابها را براي آن تهيه كرده ايد وارد مينمائيد. سپس شماره سندي را كه مانده حسابهاي جديد در آن وارد ميشود از شما پرسيده خواهد شد كه در محل مربوطه وارد ميكنيد. از آنجا كه اين برنامه كليه اطلاعات قبلي دفتر معين را پاك خواهد كرد لذا دو بار از شما ميپرسد كه آيا از دستوري كه داده ايد مطمئن هستيد يا خير. در صورت قبول شما كليه حسابهاي معين صفر خواهد شد و  برنامه از شما خواهد پرسيد كه آيا مايليد مانده حسابهاي جديد را وارد كنيد يا خير .در صورت قبول مجدد برنامه يك يك حسابهاي معين را بر روي صفحه نمايش داده و از شما مانده آنرا خواهد خواست . پس از پايان كار حاصل اين عمليات در سندي كه شماره آنرا معين كرده بوديد ثبت خواهد شد. براي افتتاح كارتكس انبار نيز در  قسمت  امكانات ويژه انبار   افتتاح كارتكس انبار را انتخاب نمائيد و مانند مراحل بالا كار را ادامه دهيد.

           توجه :  بخاطر داشته باشيد كه از اين دو برنامه تنها در آغاز كار استفاده نمائيد و در صورتي كه بعدها اين برنامه ها را بكار اندازيد موجودي كارتكس و دفتر معين شما را پاك خواهند كرد.


ثبت عمليات

ورود اسناد حسابداري

براي ورود اسناد حسابداري از منو عمليات روزانه ثبت سند حسابداري را انتخاب نمائيد . برنامه از شما تاريخ و شماره سند را خواهد پرسيد . آخرين تاريخ و آخرين شماره سند بر روي صفحه نمايش داده ميشود كه با انتخاب آنها آخرين سند موجود را ميتوانيد تغيير داده و يا اصلاح نمائيد. در صورت ثبت تاريخ جديد شماره سند جديدي به شما داده خواهد شد . با قبول تاريخ و شماره سند وارد مرحله ثبت سند ميگرديد. براي ثبت هر سطر از سند حسابداري لازم است كه كد حساب معين مربوطه را وارد نمائيد و پس از نوشتن شرح  مبلغ بدهكار يا بستانكار را وارد نمائيد. اگر كد حساب معين مربوطه را بخاطر نداشته باشيد با زدن كليد F3 ميتوانيد ليست كدهاي حسابهاي معين را به ترتيب حروف الفبا مشاهده كرده و با تايپ قسمتي از نام حساب و يا با حركت نشانه گر بطرف بالا يا پائين حساب مربوطه را يافته و سپس با فشردن كليد Enter كد آن حساب را در محل مربوطه وارد نمائيد .در صورتي كه اين حساب معين جديد باشد كافيست با فشردن كليد F5 حساب معين جديدي تعريف كنيد . پس از انتخاب حساب مربوطه  نام سرفصل كل و نام معين مربوطه در قسمت بالاي سند ظاهر ميشود كه با مشاهده آنها ميتوانيد از صحت انتخاب خود مطمئن گرديد . با وارد كردن قسمتي از كد حساب و زدن كليد F2 ليست تمامي حسابهائي كه كد آنها در آن قسمت مشترك است بر روي صفحه ظاهر ميگردد. با زدن كليد F9 شرح تايپ شده در سطر بالائي در سطر جاري كپي ميگردد و مانده سند تراز ميگردد و باين ترتيب از تايپ مجدد شرحهاي تكراري بي نياز ميشويد. با فشردن كليدهاي Shift+~ در هنگام تايپ متون فارسي صفحه كليد لاتين ميگردد و ميتوانيد حروف لاتين را تايپ كنيد با فشردن مجدد اين كليدها صفحه كليد مجدداً لاتين ميشود. جمع دو ستون بدهكار و بستانكار و همچنين مانده سند در قسمت زير پنجره سند همواره مشاهده ميگردد . پس از تراز نمودن سند با زدن كليد F10 ميتوانيد سند را ثبت نموده و از برنامه خارج گرديد . چنانچه به هر دليلي از ثبت سند منصرف شده ايد با زدن كليد Esc  از برنامه خارج شويد. علاوه بر ثبت اسناد حسابداري شما ميتوانيد با استفاده از برنامه هاي توليد اتوماتيك سند حسابداري بسيار سريع و آسان اطلاعات خود را وارد فرمائيد. اين برنامه ها در قسمتهاي صندوق  چك و بانك و انبار قراردارند و عبارتند ا ز ثبت صندوق ثبت اسناد دريافتني و پرداختني (چك - سفته - برات )  ثبت فاكتورهاي انبار ( فروش - خريد- مرجوعي - اصلاحي-  تبديل ) . با ثبت اطلاعات در اين قسمتها  سند حسابداري مربوطه بطور اتوماتيك  ايجاد خواهد شد  . چنانچه در زمينه هاي ديگري نيز بخواهيد از قابليت توليد اتوماتيك اسناد حسابداري استفاده نمائيد با فرستادن اطلاعات مشروح به آدرس شركت برنامه مورد نظر به سيستم شما اضافه خواهد شد .


عمليات ويژه حسابداري

 بستن و بازكردن اسناد حسابداري

اين منو امكان بستن سند هاي حسابداري را به شما ميدهد . پس از بسته شدن اسناد ديگر قادر به تغيير و اصلاح آنها نخواهيد بود مگر آنكه مجددا آن سندها را با برنامه مربوطه باز كنيد .


مانده گيري حسابها ( در پايان دوره مالي )

با استفاده از اين برنامه در پايان هر دوره مالي كليه عمليات حسابها حذف ميگردد و تنها مانده حساب ها در سند جديدي كه شماره آنرا شما تعيين ميكنيد وارد ميشود. با استفاده از اين برنامه ميتوانيد در پايان هر دوره حسابها را مانده گيري كرده و به دوره جديد وارد شويد.


 تغيير كد حسابهاي معين

اين برنامه به شما امكان تغيير كد يك حساب معين را ميدهد . چنانچه آن كد جديد قبلا داراي عملياتي باشد عمليات قبلي با عمليات جديد ادغام ميگردد . لذا با استفاده از اين برنامه ميتوانيد دو حساب معين را با يكديگر ادغام نمائيد .


تغيير شماره و تاريخ  اسناد حسابداري

با استفاده از اين دو  قسمت قادر خواهيد بود كه شماره يك سند را تغيير دهيد و يا دو سند مختلف را در يكديگر ادغام كنيد . همچنين ميتوانيد تاريخ يك سند را تغيير دهيد.


كنترل كامل اسناد حسابداري

اين برنامه سندهاي حسابداري را يك به يك كنترل كرده و اسنادي را كه تراز نيستند و يا داراي اشكالاتي هستند مشخص مينمايد .


 انبار


تعريف انبار

براي شروع به كار لازم است  به تعداد مورد نياز انبار تعريف نمائيد. برنامه حداكثر براي 99 انبار برنامه ريزي شده است و در صورت نياز به تعداد  بيشتر انبار بايد با شركت تماس حاصل كنيد .


كد بندي  كالاها

با استفاده از اين برنامه قادر خواهيد بود كه با كدهاي هفت رقمي كالاهاي خود را تعريف و در سه سطح گروه بندي كنيد. دقت فرمائيد كه دو رقم اول هر كد نمايانگر يك گروه كالا ميباشد . و دو رقم دوم بيانگر زيرگروههاي هر يك از گروههاي بزرگتر و دو رقم آخر نمايانگر كالاي خاصي در هر گروه ميباشد . به مثال زير توجه كنيد :

بيسكوئيت  مادر   جعبه بزرگ  = 102 23 26   

دو رقم 26 نمايانگر گروه كل بيسكوئيتها ميباشد

دو رقم 23 نمايانگر گروه معين بيسكوئيتهاي مادر ميباشد

سه رقم آخر 102 نمايانگر كالاي خاص بيسكوئيت مادر جعبه بزرگ ميباشد.

در هنگام تعريف كد كالا ها دقت بسيار فرمائيد زيرا در جستجوها و گروهبنديها و تهيه گزارشات در آينده بسيار مؤثر خواهد بود. هنگام تعريف كد هر كالا واحد شمارش آنرا نيز بايد معين فرمائيد. اگر كالائي را با دو واحد مختلف ميخريد يا ميفروشيد در قسمت تعريف كالا دو واحد مختلف براي كالا تعريف نمائيد و سپس نسبت بين اين دو كد را در برنامه مشخص كنيد . در صورتي كه براي كالا تنها  يك واحد مورد استفاده است قسمت واحد دوم را خالي بگذاريد . در صورتي كه براي كالا دو يا چند واحد بدون داشتن نسبت با يكديگر مورد استفاده قرار ميگيرد براي هر كدام بايد كد مجزائي تعريف كنيد.

علاوه بر تعيين واحد كالا ميتوانيد حداقل و حداكثر موجودي و نقطه سفارش هر كالا را در اين قسمت معين نمائيد . حداقل موجودي يعني مقداري از كالا كه نمي خواهيم موجودي انبار ما كمتر از آن گردد. حداكثر موجودي يعني مقداري از كالا كه نمي خواهيم موجودي انبار ما بيشتر از آن گردد.نقطه سفارش مقداري از كالا ميباشد كه رسيدن موجودي انبار به آن حد زمان سفارش كالاي جديد است . تعيين حداقل و حداكثر و نقطه سفارش در اين مرحله ضروري نيست و ميتوانيد اين مقادير را بعداً نيز معين نمائيد.


تعريف كالاهاي جديد

براي تعريف مشخصات كالا بايد به طريق ذيل عمل كنيد:

 • ابتدا كد كالا را با فشردن كليد F3 انتخاب كنيد .
 • در صورتي كه كالاي مورد نظر شما در ليست موجود نيست بايد با فشردن كليد F5  كالاي جديدي را وارد سيستم كدبندي نمائيد .
 • بعد از آنكه كليد F5 را فشرديد  منو انتخاب گروه كل كالا ها در مقابل شما ظاهر خواهد شد در صورتي كه گروه كل مورد نظر شما قبلا تعريف شده است آنرا انتخاب نمائيد و در غير اينصورت با فشردن مجدد كليد F5 گروه كل جديد را تعريف نمائيد .در اين قسمت برنامه به شما كد دو رقمي كه معرف گروه كل ميباشد پيشنهاد مينمايد ميتوانيد اين كد را قبول كرده و يا با تايپ مجدد كد آنرا تغيير دهيد.
 • پس از انتخاب گروه كل منو انتخاب گروه معين در مقابل شما ظاهر خواهد شد. اگر گروههاي معين قبلا تعريف شده است يكي از آنها را انتخاب كنيد و در غير اينصورت با فشردن كليد F5 گروه معين جديدي را تعريف نمائيد. و سپس آنرا از منو انتخاب كنيد.
 • بعد  از انتخاب گروه معين برنامه كد جديدي را با استفاده از كدهاي كل و معين انتخابي شما تعيين نموده و نام كالا را نيز با تركيب نام كل و معين موجود پيشنهاد مينمايد . با اعمال تغييرات لازم در نام كالاي مورد نظرتان و تعيين واحد شمارش كالا    كد جديد را براي كالاي مورد نظر خود تعريف نموده ايد.
 • با انتخاب كالاي تعريف شده از داخل منو ساير اطلاعات لازم در مورد كالاي انتخابي خود از قبيل كد بين المللي و واحدهاي اصلي و فرعي و تعيين حداقل و حداكثر موجودي را وارد كنيد .

پس از تعريف كد براي تمامي كالاهاي موجود در انبار آماده راه اندازي سيستم ميباشيد.

توجه : در هر قسمت از برنامه انبار با كليدهاي F2 و F3  ميتوانيد ليست كالاهاي تعريف شده را مشاهده نمائيد . چنانچه كالاي مورد نظر شما در ليست نبود و يا ميخواهيد كالاي جديدي تعريف نمائيد ميتوانيد با فشردن كليد F5  كالاي جديد را كد گذاري كرده و بعدا در اولين فرصت در قسمت تعريف كالاي انبار ساير مشخصات را وارد كنيد .


تنظيم كدهاي مربوط به حسابداري

 از آنجا كه برنامه بطور اتوماتيك فاكتورهاي خريد و فروش و غيره را در اسناد حسابداري عمل مينمايد لذا بايد قبلا كدهاي مربوطه را در اين قسمت براي برنامه تعريف نمائيد.


تنظيم متون مربوط به فاكتورها

نوشته هائي كه ميخواهيد در قسمت بالا و پائين فاكتورهاي شما چاپ شوند مانند آدرس و نوع فعاليت شركت و يا امضاء كنندگان  فاكتور و غيره … را در اين قسمت به دلخواه خود تنظيم نمائيد.


ثبت فاكتورهاي خريد و فروش

قبل از استفاده از برنامه انبار بايد يكبار در قسمت تنظيمات كدهاي مربوط به انبارها و كالاها و نيز كدهاي حسابداري مربوط به فاكتور هاي خريد و فروش را ثبت نمائيد.    

جهت ثبت فاكتورهاي خريد و فروش كافيست از منو ثبت اطلاعات نوع فاكتور مربوطه را انتخاب كنيد . برنامه از شما تاريخ فاكتور  تاريخ سند حسابداري مربوط به آن  و كد طرف حساب و شرح فاكتور  را خواهد پرسيد. سپس وارد مرحله ثبت فاكتور ميشويد . براي هر قلم كالا بايد كد مربوطه را وارد كنيد و يا با فشردن كليدهاي F2 , F3 كالاي مربوطه را از ليست انتخاب كنيد .  پس از ثبت في و تعداد هر قلم كالا برنامه بطور اتوماتيك مبلغ كل و جمع كل فاكتور را محاسبه ميكند. براي كمك به شما همواره آخرين في وارد شده براي هر قلم كالا در محل مربوط ثبت ميگردد. پس از اتمام ثبت فاكتور با فشردن كليد F10   برنامه از شما  تخفيفات و ساير اضافات و كسورات مربوطه را خواهد پرسيد و در صورت قبول شما فاكتور ثبت ميگردد.  برنامه بطور اتوماتيك عمليات را در حسابداري و انبار ثبت مينمايد. چنانچه در اين مرحله از ثبت فاكتور منصرف شده ايد ميتوانيد كليد ESC  را فشار دهيد . براي هر كالا ميتوانيد شرح اضافه اي را  (مانند شماره سريال ) با فشردن كليد F5  اضافه نمائيد. تخفيف هر فاكتور را ميتوانيد قبل از ثبت فاكتور منظور داريد و يا پس از ثبت مجموعه اي از فاكتور ها (با انتخاب منو مربوط به تخفيف)  يك جا ثبت كنيد.علاوه بر ثبت تخفيف به صورت درصدي يا بدون در نظر گرفتن درصد  ميتوانيد با تعيين شرح ساير كسورات يا اضافات مبالغ مورد نظر را به فاكتور اضافه يا كسر كنيد.

 توجه :  در صورتي كه شماره فاكتور قبلا صادر شده باشد برنامه از شما خواهد پرسيد كه آيا ميخواهيد اين فاكتور را اصلاح نمائيد يا خير  و در صورت انتخاب شما   قادر خواهيد بود فاكتورهائي را كه قبلا صادر شده اند اصلاح نمائيد.  


ثبت مرجوعيهاي خريد و فروش

 جهت ثبت مرجوع خريد و يا فروش  از منو مربوطه مورد را انتخاب كنيد و سپس دقيقا مانند ثبت فاكتور خريد و فروش عمل نمائيد. برنامه بطور اتوماتيك عمليات را در حسابداري و انبار ثبت مينمايد.


ثبت سند ورود وخروج  كالا

 چنانچه مشخصات  كالاي خاصي را در انبار تغيير داده ايد و ميخواهيد اين عمليات در انبار عمل گردد از اين قسمت استفاده كنيد . في المثل اگر مقداري لوله آهني را بصورت كيلوئي خريداري كرده ايد و اكنون ميخواهيد آنرا بصورت شاخه اي به فروش برسانيد بايد اينگونه عمل كنيد . اول دو كد كالا تعريف نمائيد كه واحد يكي كيلو و ديگري شاخه باشد . سپس فاكتور خريد خود را با استفاده از كد مربوط به كيلو ثبت نمائيد . سپس با ثبت يك سند تبديل كالا  مقدار كد كالا با واحد كيلو را اضافه  نموده وبا صدور سند خروج كالا مقدار كد كالا با واحد شاخه را به ميزان مورد نظركسر كنيد. هرگونه تغيير و تبديل كالاها در انبار را ميتوانيد با اين برنامه ها  ثبت نمائيد.

توجه داشته باشيد كه پس از ثبت هرگونه فاكتور جهت عمل آن در كارتكس انبار بايد به قسمت امكانات ويژه رفته و جهت فاكتورها يا اقلام موجود در آن قبض انبار صادر كنيد در غير اينصورت عمليات فاكتور در كارتكس ثبت نخواهد شد.


امكانات ويژه

با استفاده از منو امكانات ويژه قادر به انجام اعمال زير خواهيد بود:

 • ثبت قبض ورود و خروج كالا به انبار بر مبناي فاكتور
 • ثبت قبض ورود و خروج كالا به انبار بر مبناي كالا
 • حذف فاكتورها و اسناد و قبض انبار
 • اصلاح تاريخ فاكتورهاي انبار
 • اصلاح تاريخ و شماره قبض انبار
 • اصلاح موجودي اوليه انبار
 • مانده گيري كارتكس انبار
 • افتتاح كارتكس انبار
 • مرتب كردن دفاتر


گزارشات انبار

اين قسمت شامل دو نوع گزارش ميباشد .

الف ) فاكتور ها

در اين قسمت ميتوانيد فاكتور هاي قبلا صادر شده و قبض انبار آنها را مشاهده و چاپ كنيد . همچنين ميتوانيد چند فاكتور خاص را بايكديگر تركيب نموده و فاكتور تركيبي چاپ كنيد.

ب  )  گزارشات ويژه كه شامل موارد ذيل ميباشد:

 • كارتكس كالاها
 • محاسبه ارزش ريالي كالاهاي انبار در هر محدوده با چهار روش ~ Fifo  Lifo   ميانگين و قيمت روز
 • گزارش از كالاهاي زير حداقل  راكد   نقطه  سفارش و ….
 • گزارش خريد و فروش
 • تهيه صورتحساب تركيبي مشتريان ( تركيب صورتحساب معين و فاكتورهاي خريد و فروش )
 •  ليست سود و زيان تفكيكي كالاها
 •  ليست موجودي كالا
 •  ليست كالاهاي معامله شده توسط يك حساب


ساير گزارشات

چنانچه گزارش خاصي مورد نظر شما ميباشد كه در فهرست گزارشات ما موجود نيست ميتوانيد با ارسال مشخصات آن براي ما  آنرا به برنامه خود اضافه نمائيد.


بانك

ثبت چك و ساير اسناد دريافتني و پرداختني

براي ثبت چك و برات و  سفته ميتوانيد از برنامه بانك و چك استفاده كنيد قبل از فعال شدن اين بخش بايد در قسمت تنظيمات اسامي بانكهاي فعال و همچنين دسته چكهاي صادر شده از اين بانكها را تعريف كنيد . با استفاده از  برنامه هاي اين بخش عمليات شما علاوه بر ثبت در قسمت حسابداري در دفاتر چك  نيز ثبت ميگردند. براي بكار بردن اين قابليت پس از انتخاب منو ثبت اسناد  اطلاعات خواسته شده توسط برنامه را   وارد كنيد. پس از قبول نهائي   اطلاعات شما هم در اسناد حسابداري و هم در دفاتر چك مربوطه ثبت ميشود . در صورت وصول و يا برگشت هر يك از  چكها و يا ساير اسناد كافيست با انتخاب منومربوطه و ثبت شماره چك ساير عمليات را بطور اتوماتيك انجام دهيد.

 گزارش موجودي بانكها

با فشار يك كليد از موجودي بانكها و جمع موجودي آنها مطلع خواهيد شد. در اين قسمت تنها ليست بانكهائي خواهد آمد كاه نام و كد آنها را در قسمت تنظيمات به برنامه معرفي كرده ايد.

گزارش چكهاي دريافتني و پرداختني و ساير اسناد         

با استفاده از اين دو منو قادر خواهيد بود كه ليست چكها و ساير اسنادي را كه در قسمت ثبت اسناد دريافتني وارد كرده ايد مشاهده و چاپ كنيد .در صورتيكه با فشردن كليد Space علامت ضربدر X را در جلو قسمت  مشاهده اسناد قبلي در داخل كروشه ها علامت بزنيد  برنامه گزارش اسنادي را كه قبلا وصول شده اند تهيه خواهد كرد.   


صندوق

ثبت  صندوق

براي ثبت اتوماتيك دريافتي وپرداختي هاي صندوق در اسناد حسابداري ازقسمت ثبت صندوق استفاده كنيد .به خاطر داشته باشيد كه قبل از استفاده از اين قسمت بايد در قسمت تنظيمات صندوقهاي فعال شركت را كه داراي حساب معين هستند مجددا تعريف كنيد . اين عمل تنها يكبار در آغاز استفاده از برنامه صندوق انجام خواهد گرفت .  بعد ازانتخاب منوو تعيين دريافت  يا پرداخت  صندوق پنجره اي در مقابل شما ظاهر خواهد شد  معمولاً آخرين تاريخ ثبت شده ظاهر ميگردد و نيازي به تغيير تاريخ نداريد. سپس كد حساب معين طرف حساب صندوق را معين نمائيد . اگر كد حساب را نميدانيد با فشردن كليد F3   ليست كدهاي مجاز ظاهر ميشود كه با فشردن  حروف اول نام حساب كد مربوطه را  خواهيد يافت . پس از انتخاب طرف  حساب مربوطه با فشردن كليد قبول  اطلاعات و مبلغ مورد نظر را در قسمتهاي بعدي  ثبت خواهيد  كرد . با فشردن كليد قبول در اين مرحله اين عمليات در سند حسابداري مربوطه ثبت خواهد گرديد.در صورتيكه ميخواهيد اين عمليات در تاريخ جديد و يا در شماره سند خاصي ثبت شود در آخرين سطر تاريخ و شماره اين سند را وارد كنيد و سپس دكمه قبول را فشار دهيد

گزارش روزانه صندوق

با فشردن يك كليد عمليات صندوق در يك روز معين مشاهده ميگردد.برنامه همواره گزارش آخرين صندوقي را كه به آن مراجعه كرده ايد بصورت پيش فرض در نظر ميگيرد .اگر گزارش صندوق ديگري مورد نظر شماست با وارد كردن كد آن يا با فشردن كليد F2 و انتخاب از منو   صندوق مورد نظر را انتخاب كنيد.


قبل از شروع مطالعه درباره مهارتهای حسابداری و حسابرسی، به سوالات زیر پاسخ دهید:


سوال یک)  کدامیک از عبارات زیر انگیزه شما برای یادگیری حسابداری را بهتر توصیف می کند:

(میتوانید یک یا چند مورد را همزمان انتخاب کنید)

لازمه موفقیت در فعالیت اقتصادی تسلط کامل به علم حسابداری است

صحت عمل در کار نیازمند دانش عمیق حسابداری می باشد

با ترویج علم حسابداری عدالت و انصاف در جامعه گسترش می یابد

با زبان مشترکی که علم حسابداری در اختیار ما می گذارد، اختلافات مالی کمتر شده و اتحاد بیشتر می شود.

با تسلط بر علم حسابداری ، امکان سوء استفاده افراد از من به حداقل می رسد

با تسلط بر علم حسابداری تصمیم گیری های بهتری در امور مالی انجام می دهم.

علم حسابداری به زندگی من نظم و آرامش می دهد


سوال دو)  برای یادگیری علم حسابداری چگونه برنامه های روزانه خود را تنظیم نموده ام:

به مدت یک ماه بصورت فشرده هر روز دو ساعت وقت خود را به مطالعه در سایت اختصاص می دهم

منظما سایت را بازدید نموده و تمرین ها را انجام می دهم ولی نمی توانم برنامه مشخصی تنظیم کنم

هر روز یک ساعت مطالعه و تمرین خواهم کرد تا زمانی که بر دروس تسلط کامل پیدا کنم

سعی می کنم به هر طریق ممکن هر روز نیم ساعت وقت برای مطالعه و تمرین کنار بگذارم

برنامه مشخصی ندارم


 


Phone :   +98 83 3843 9218
Fax   :     +98 83 3843 9208
Email: info@beh-system.com
Telegram only: +98 922 335 1375
Address: Iran - Kermanshah - 22nd of Bahman - Chamran blv. - #68
آدرس : ایران - کرمانشاه - بیست و دوم بهمن - بلوار چمران - شماره68