لوگو

درباره ما محاسبات دانلود ها آموزش صفحه نخستبرای آموزش نحوه تعریف موسسه جدید و آغاز بکار با برنامه اینجا را کلیک کنید


محاسبه ارزش افزوده

مبلغ فروش قبل از ارزش افزوده :

شش درصد مالیات :

سه درصد عوارض :

جمع مالیات و عوارض :

جمع کل با ارزش افزوده :


معکوس محاسبه ارزش افزوده

مبلغ جمع کل بعلاوه ارزش افزوده را وارد کنید و مبلغ اولیه قبل از اضافه شدن مالیات را بدست آورید

مبلغ فروش قبل از ارزش افزوده :

شش درصد مالیات :

سه درصد عوارض :

جمع مالیات و عوارض :

جمع کل با ارزش افزوده :


شبیه سازی فاکتور فروش

میلغ فی و تعداد اقلام فاکتور را وارد کنید و جمع کل برای شما محاسبه خواهد شد

فی کالا تعداد جمع کلTelegram only: +98 922 335 1375
Address: Iran - Kermanshah - 22nd of Bahman - Chamran blv. - #68
آدرس : ایران - کرمانشاه - بیست و دوم بهمن - بلوار چمران - شماره68