لوگو

درباره ما محاسبات دانلود ها آموزش صفحه نخستبرای آموزش نحوه تعریف موسسه جدید و آغاز بکار با برنامه اینجا را کلیک کنید


محاسبه ارزش افزوده

ریال محاسبه ارزش افزوده

:

مبلغ فروش قبل از ارزش افزوده

:

%مالیات و عوارض 10

:

جمع کل با ارزش افزوده

معکوس محاسبه ارزش افزوده

مبلغ جمع کل بعلاوه ارزش افزوده را وارد کنید و مبلغ اولیه قبل از اضافه شدن مالیات را بدست آورید

ریال محاسبه ارزش افزوده

:

مبلغ فروش قبل از ارزش افزوده

:

%مالیات و عوارض 10

:

جمع کل با ارزش افزوده

شبیه سازی فاکتور فروش

میلغ فی و تعداد اقلام فاکتور را وارد کنید و جمع کل برای شما محاسبه خواهد شد

جمع کل فی کالا تعداد ردیف
P1R1T1 1
P2R2T2 2
P3R3T3 3
P4R4T4 4
P5R5T5 5
P6R6T6 6
P7R7T7 7

فی کالا تعداد جمع کلTelegram only: +98 922 335 1375
Address: Iran - Kermanshah - 22nd of Bahman - Chamran blv. - #68
آدرس : ایران - کرمانشاه - بیست و دوم بهمن - بلوار چمران - شماره68