لوگو

درباره ما محاسبات دانلود ها آموزش صفحه نخست


چگونه موسسه جدیدی در برنامه حسابداری نجم ایجاد کنیم برای ایجاد یک موسسه جدید در بخش امکانات نرم افزار اولین گزینه سمت راست را انتخاب کنید ( تعریف موسسه جدید) . با انتخاب این گزینه پنجره ای برای شما باز می شود که می توانید با ثبت مشخصات دقیق موسسه و ثبت دوره مالی عملکرد مربوطه این موسسه جدید را ایجاد کنید. در صورتیکه کد اقتصادی موسسه را ثبت نمایید، این کد در صورتحسابها و فاکتورهای چاپ شده ثبت می گردد. دقت کنید که نام شاخه پرونده که در سیستم عامل از آن استفاده خواهد شد حتما ترکیبی از حروف و اعداد لاتین باشد. از علائم و یا کاراکترهای متفرقه در این قسمت به هیچ عنوان استفاده نکنید. در غیر اینصورت احتمال دارد که برنامه اطلاعات ثبت شده در آن شاخه را شناسائی نکرده و با پیغام خطا مواجه شوید. پس از ثبت نام شاخه پرونده، با دو گزینه روبرو خواهید شد. با انتخاب گزینه اول، یک کپی از سرفصلها و اسناد و دفاتر فعلی در موسسه جدید ایجاد شده و شما قادر خواهید بود که از این سرفصلها در موسسه جدید خود استفاده کنید. این گزینه هنگام انتقال اطلاعات به سال جدید مالی هم قابل استفاده است. گزینه دوم ایجاد دفاتر خالی می باشد که با انتخاب آن ، هیچ اطلاعاتی از موسسه های قبلی در موسسه جدید منتقل نمی گردد و شما می توانید از ابتدا سرفصلها و دفاتری مطابق با نیازهای جدید خود تعریف نمائید..


بعد از مشاهده ویدئو به سوالات زیر پاسخ دهید

ایجاد یک موسسه جدید

برای ایجاد یک موسسه جدید در بخش امکانات نرم افزار اولین گزینه سمت راست را انتخاب کنید ( تعریف موسسه جدید)  این گزینه در تصویر زیر با رنگ نارنجی مشخص شده است:

تصویر ایجاد موسسه جدید

تعریف موسسه جدید

با انتخاب این گزینه پنجره ای برای شما باز می شود که می توانید با ثبت مشخصات دقیق موسسه و ثبت دوره مالی عملکرد مربوطه این موسسه جدید را ایجاد کنید. در صورتیکه کد اقتصادی موسسه را ثبت نمایید، این کد در صورتحسابها و فاکتورهای چاپ شده ثبت می گردد. 

دقت کنید که نام شاخه پرونده که در سیستم عامل از آن استفاده خواهد شد حتما ترکیبی از حروف و اعداد لاتین باشد. از علائم و یا کاراکترهای متفرقه در این قسمت به هیچ عنوان استفاده نکنید. در غیر اینصورت احتمال دارد که برنامه اطلاعات ثبت شده در آن شاخه را شناسائی نکرده و با پیغام خطا مواجه شوید. 

پس از ثبت نام شاخه پرونده، با دو گزینه روبرو خواهید شد. با انتخاب گزینه اول، یک کپی از سرفصلها و اسناد و دفاتر فعلی در موسسه جدید ایجاد شده و شما قادر خواهید بود که از این سرفصلخها در موسسه جدید خود استفاده کنید. این گزینه هنگام انتقال اطلاعات به سال جدید مالی هم قابل استفاده است. گزینه دوم ایجاد دفاتر خالی می باشد که با انتخاب آن ، هیچ اطلاعاتی از موسسه های قبلی در موسسه جدید منتقل نمی گردد و شما می توانید از ابتدا سرفصلها و دفاتری مطابق با نیازهای جدید خود تعریف نمائید:

 

انتخاب موسسه فعال

در هر زمان تنها دفاتر یک موسسه بر روی سیستم فعال می باشد و دفاتر موسسات دیگر در بایگانی برنامه قرار دارد. شما با استفاده از این گزینه قادر خواهید بود که موسسه مورد انتخاب خود را فعال کرده و دفاتر آن را در دسترس قرار دهید . 

نام موسسه فعال در نوار سیاه بالای برنامه با فونت قرمز مشخص شده و نام دوره عملکرد موسسه مورد نظر در نوار سیاه پائین برنامه با فونت قرمز نوشته شده است.


Telegram only: +98 922 335 1375
Address: Iran - Kermanshah - 22nd of Bahman - Chamran blv. - #68
آدرس : ایران - کرمانشاه - بیست و دوم بهمن - بلوار چمران - شماره68